Témata - Naše příroda
Sem vložte podnadpis

Zhutnění půdy
Půda je nenahraditelná
Vzácné stromy v Malíně
Malínské meze
Malínská rokle
Malínské aleje
Co umí strom
Krajina je obrazem lidí
U karosárny stály buky
Péče o stromy
Hranice CHKO v Malíně

Vzácné živočišné druhy v Novém Malíně

Rozmanitost přírody v Novém Malíně je opravdu veliká. Přímo v obci se tak můžeme setkat s chráněnými druhy živočichů.
V prvním případě se jedná o kudlanku nábožnou, predátora mezi hmyzem, který se usídlil v lokalitě pod Malínským vrchem mezi rodinnými domky.
(foto pořízeno 30.9.2016)

Více informací se dozvíte také na webu muzea Šumperk.

Druhým příkladem je létající drahokam, ledňáček říční, který se objevil poblíže drobného vodního toku ,který protéká pod železniční tratí mezi Zajícovým polem a plochou SV 10 dále k suchému poldru.
(foto pořízeno 2.10.2016)

Milostná studánka nad Novým Malínem

Najdete ji na levé straně silnice vedoucí z Nového Malína do Mladoňova. V lese tam přímo u cesty, kousek od odbočky na značenou cestu vedoucí do Malínské rokle, ční kamenná zídka a z ní kouká trubka, ze které prýští skutečně vynikající voda. Právě tady vyvěrá odpradávna pramen vody, kterému se říká Milostná studánka. Už odpradávna, tedy od roku 1913 přesně, se jí říkalo Liebe quelle a to prý proto, že sem chodívali milenci z městečka Frankštátu, jak se tehdy Nový Malín jmenoval. Dokonce sem vedla i Milostná alej, která poskytovala při cestě do kopce stín a zákoutí pro jemné dotyky i první kradmé polibky.

(převzato z Rozhlasu Olomouc/Mirek Kobza/Putování krajem od Pradědu na Hanou)

Vyhlídkové posezení

O několik set metrů dále na téže silnici ,tentokráte na straně pravé, vybudovala obec Nový Malín vyhlídkové posezení, které vám nabídne nádherný výhled jihozápadním směrem. Nelze než poděkovat za dobrý nápad.